NVR-5864-4KS2

Dahua

NVR-5864-4KS2

64 kanala 320 Mbps Perimetar Protection 8 HDD 2 x RJ-45 porta LPR Face Recognition SMD

Mrežni snimač 64 kanala, 8 x sata HDD 80TB max, 1 HDMI (3840 × 2160), max. 320Mbps incoming bandwidth, SMD plus, video analitika.