O nama

MASTER CENTAR d.o.o. se opredijelio za procesni sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 što će za buduće poslovanje biti razina sustava kvalitete za uspješno poslovanje i razvoj naše tvrtke u budućnosti.

Ona je temelj postizanja zadovoljstva klijenata i zaposlenika tvrtke, te ostvarivanje trajnih i kvalitetnih odnosa s domaćim i stranim partnerima.

Svojim poslovanjem MASTER CENTAR d.o.o. njegovi dijelovi i zaposlenici moraju osigurati razinu kvalitete usluga koja je iznad kvalitete usluga konkurencije, bez obzira na to gdje se one pružaju.

Kvaliteta nastaje u svim segmentima poslovanja, u svim fazama poslovnog procesa, te u svim elementima pružanja usluga, a ostvarivanje svega navedenog postiže se stalnom kontrolom i otklanjanjem uzroka ne kvalitete, a naročito preventivnim mjerama koje uključuju izobrazbu, najsuvremeniju tehniku i tehnologiju u organizaciji rada.

Odgovornost za kvalitetu potvrđuje se upravljanjem i provođenjem kvalitete u svakom trenutku i u svakom dijelu poslovnog sustava MASTER CENTAR d.o.o.. Upravljanje sustavom kvalitete odvija se kroz utvrđenu matricu nadležnosti, usvojenu dokumentaciju i postojeću zakonsku regulativu, a provode ga svi zaposlenici prema svojim zadacima i nadležnostima, a posebno menadžment tvrtke.

Politika kvalitete MASTER CENTAR d.o.o. usmjerena je dostizanju što većeg zadovoljstva kupaca zbog kvalitete usluge, partnera u međusobnim odnosima, zaposlenika njihovim položajem i ulogom u poslovnom sustavu i vlasnika zbog jačanja mjesta i uloge organizacije, te stalnog stvaranja dodane vrijednosti kroz povećanje tekuće dobiti poslovanja.

Politika kvalitete temeljni je dio Priručnika kvalitete, a ugrađena je u sve ostale dokumente organizacije.

Politika kvalitete obvezuje sve zaposlenike. Razradom ciljeva na svim razinama, menadžment i zaposlenici cjelovito ostvaruju ovu Politiku.

U Zagrebu, 18.09.2018. godine.

Ferika Nikolin