ZEOS-C-S

Global Fire Equipment

ZEOS-C-S

Konvencionalni detektori

Konvencionalni optički vatrodojavni detektor.