ZEOS-C-H

Global Fire Equipment

ZEOS-C-H

Konvencionalni detektori

Konvencionalni termički/termodiferencijalni vatrodojavni detektor.