GFE-ZEOS-AS-SI

Global Fire Equipment

GFE-ZEOS-AS-SI

Adresabilni detektori

Adresabilni optički vatrodojavni detektor sa izolatorom petlje, automatsko adresiranje.