GFE-ZEOS-AS-SHI

Global Fire Equipment

GFE-ZEOS-AS-SHI

Adresabilni detektori

Adresabilni optičko-termički vatrodojavni detektor sa izolatorom petlje, automatsko adresiranje.