VALKYRIE ASBI

Global Fire Equipment

VALKYRIE ASBI

Adresabilne sirene

Adresabilna vatrodojavna sirena s bljeskalicom i izolatorom petlje za unutarnju ugradnju.