UG-4

Global Fire Equipment

UG-4

DUCT HOUSING komora za uzorkovanje zraka iz ventilacijskih kanala, bez cijevi.