FIRE BEAM ADAPTER

Global Fire Equipment

FIRE BEAM ADAPTER

Nosač za montažu primopredajnika linijskog javljača požara na zid.