ZMU

Global Fire Equipment

ZMU

Adresabilni modul za spoj konvencionalnih vatrodojavnih detektora u adresabilnu petlju, u kutiji za nadžbuknu ugradnju.