MAINS I/O

Global Fire Equipment

MAINS I/O

Adresabilni modul 1 ulaz / 1 izlaz 8A 250VAC / 30VDC s izolatorom petlje u kutiji za nadžbuknu ugradnju.