I/O

Global Fire Equipment

I/O

Adresabilni modul 1 ulaz / 1 izlaz s izolatorom petlje u kutiji za nadžbuknu ugradnju.