3I/O

Global Fire Equipment

3I/O

Adresabilni modul 3 ulaza / 1 izlaz s izolatorom petlje u kutiji za nadžbuknu ugradnju.