PSU 7.5

Global Fire Equipment

PSU 7.5

Modul za pomoćno napajanje 24V/7,5A.