PSU 5

Global Fire Equipment

PSU 5

Modul za pomoćno napajanje 24V/5A.