GFE-BCM-10

Global Fire Equipment

GFE-BCM-10

Modul za pomoćno napajanje 10A @ 28 V DC, modul za punjenje baterija kapaciteta 40Ah.