MCPC-STI-IP67

Global Fire Equipment

MCPC-STI-IP67

Konvencionalni ručni vatrodojavni javljač s ključem za resetiranje za vanjsku ugradnju IP67.