GFE-MCPE-C YELLOW

Global Fire Equipment

GFE-MCPE-C YELLOW

Konvencionalni ručni vatrodojavni javljač s ključem za resetiranje. Žuta boja.