GFE-MCPE-C-IP67

Global Fire Equipment

GFE-MCPE-C-IP67

Konvencionalni ručni javljači

Konvencionalni ručni vatrodojavni javljač s ključem za resetiranje za vanjsku ugradnju IP67.