GFE-MCPE-C GREEN

Global Fire Equipment

GFE-MCPE-C GREEN

Konvencionalni ručni vatrodojavni javljač s ključem za resetiranje. Zelena boja.