GFE-MCPE-C

Global Fire Equipment

GFE-MCPE-C

Konvencionalni ručni javljači

Konvencionalni ručni vatrodojavni javljač s ključem za resetiranje.