GFE-MCPE-AI-IP67

Global Fire Equipment

GFE-MCPE-AI-IP67

Adresabilni ručni javljači

Adresabilni ručni vatrodojavni javljač sa izolatorom petlje i ključem za resetiranje za vanjsku ugradnju IP67.