GFE-MCPE-AI

Global Fire Equipment

GFE-MCPE-AI

Adresabilni ručni javljači

Adresabilni ručni vatrodojavni javljač sa izolatorom petlje i ključem za resetiranje.