GFE-MCPE-A

Global Fire Equipment

GFE-MCPE-A

Adresabilni ručni javljači

Adresabilni ručni vatrodojavni javljač s ključem za resetiranje.