R885

Paradox

R885

Čitač beskontaktnih kartica za unutarnju/vanjsku montažu, sa tipkovnicom.