ACM12

Paradox

ACM12

Modul za kontrolu pristupa - 4-žični. Omogućuje priključenje čitača na BUS petlju, magnetskog kontakta, tipke za izlaz, električne brave.