NEW-SEC

Paradox

NEW-SEC

Paradox

NEware - korisnički softver - alarm monitoring, aktivni nadzor cijelog sustava, uključivanje / isključivanje sustava, bypass zona, kontrola PGM-ova.