HUB2

Paradox

HUB2

Paradox

HUB razvodnik i izolator komunikacijske petlje. Koristi se za dijeljenje petlje na dvije potpuno odvojene izlazne grane.