320S

Paradox

320S

Zaštita telefonske linije, omogućuje zaštitu od udara groma i pojave prenapona na telefonskoj liniji.