GV-AS GF1922

Geovision

GV-AS GF1922

Čitač otiska prsta (optički senzor) i beskontaktni čitač mifare kartica za unutrašnju montažu, 13.56MHz. Može raditi i kao standalone uređaj (samo kao čitač otiska prsta). Ugrađena 2 digitalna ulaza, 1 relejni izlaz i ethernet module za spajanje na mrežu i GV-ASManager.