DH-VTO2211G-WP

Dahua

DH-VTO2211G-WP

Wi - Fi Dahua

Dahua vanjski WiFi panel sa jednom tipkom i integriranim čitačem Mifare kartica