WS-821/3X2-S

Western Security

WS-821/3X2-S

Western Security

Okvir serije WS 821 za smještaj 6 modula u dva stupca, nadžbukna ugradnja.