TRMD-500

TRMD-500

Modul za proširenje centrala za detekciju ugljičnog monoksida CMD-50x. Na modul se može spojiti do 3 regulatora brzine motora ventilatora, za postizanje optimalnih performansi motora (manja potrošnja, manja buka i vibracije).