MMD-509

Detnov

MMD-509

Modul za proširenje centrala za detekciju ugljičnog monoksida CMD-50x. Do 32 detektora se modu spojiti na jedan modul. Dvožična instalacija, bez polarizacije, maksimalna dužina zone do 2 km, koristeći kabel poprečnog presjeka 1,5 mm2.