CE-MC11

Ceopa

CE-MC11

Mikrofon sa ugrađenim zvonom, dimenzije 450x190x130mm, težina 1,60 kg.