CE-V15E

Ceopa

CE-V15E

Panel za slučaj opasnosti, aktiviranje sirene ili nasnimljenog zvuka prilikom aktiviranja alarma.