PB-912

Global Fire Equipment

PB-912

Konvencionalni ručni javljači

Konvencionalni ručni vatrodojavni javljač s ključem za resetiranje.