IP video nadzor

HD-CVI video nadzor

AHD video nadzor

Protuprovalni sustavi - PARADOX

Vatrodojavni sustavi - LST Labor Strauss

Vatrodojavni sustavi - Wizmart & Global Fire Equipment

Sistemi za detekciju CO

Kontrola pristupa - Geovision

Oprema za ozvučenje - CEOPA

Mrežna oprema

Bitron Interfoni

Dahua video interfoni

WS video interfoni

Komercijalna služba

Pon-Pet 8:00-16:00h

Telefon 01 7999 130

Servis i tehnička podrška

Pon-Pet 8:00-16:00h

Telefon 01 7999 133
099 3979 685

Adresabilne vatrodojavne centrale (13 proizvoda)

 
Zagreb, Hrvatska

JUNIOR 1LOOP
Analogno-adresabilna vatrodojavna centrala s jednom petljom

Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, do 32 adresabilne sirene, LCD zaslon sa 4 reda po 40 znakova, 16 LED indikatora za vatrodojavne zone, s napajačkim modulom. Mogućnost programiranja putem računala. Plastično kućište.

 
Zagreb, Hrvatska

JUNIOR 2LOOP
Analogno-adresabilna vatrodojavna centrala sa dvije petlje

Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, do 32 adresabilne sirene, LCD zaslonom sa 4 reda po 40 znakova, 16 LED indikatora za vatrodojavne zone, sa napojnim modulom. Mogućnost programiranja putem računala. Plastično kućište.

 
Zagreb, Hrvatska

J-NET-SC001
Analogno-adresabilna vatrodojavna centrala sa jednom petljom

Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, do 32 adresabilne sirene u petlji, LCD zaslon sa 4 reda po 40 znakova, 2 relejna izlaza za vatrodojavu i jedan za grešku, 384 programabilne zone. Mogućnost upravljanja putem IR daljinskog upravljača. Mogućnost umrežavanja sa drugim J-NET centralama.

 
Zagreb, Hrvatska

J-NET-SC002
Analogno-adresabilna vatrodojavna centrala sa 2 petlje

Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, do 32 adresabilne sirene u petlji, LCD zaslon sa 4 reda po 40 znakova, 2 relejna izlaza za vatrodojavu i jedan za grešku, 384 programabilne zone. Mogućnost upravljanja putem IR daljinskog upravljača. Mogućnost umrežavanja sa drugim J-NET centralama.

 
Zagreb, Hrvatska

J-NET-SC003
Analogno-adresabilna vatrodojavna centrala sa 3 petlje

Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, do 32 adresabilne sirene u petlji, LCD zaslon sa 4 reda po 40 znakova , 2 relejna izlaza za vatrodojavu i jedan za grešku, 384 programabilne zone. Mogućnost upravljanja putem IR daljinskog upravljača. Mogućnost umrežavanja sa drugim J-NET centralama.

 
Zagreb, Hrvatska

J-NET-SC004
Analogno-adresabilna vatrodojavna centrala sa 4 petlje

Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, do 32 adresabilne sirene u petlji, LCD zaslon sa 4 reda po 40 znakova, 2 relejna izlaza za vatrodojavu i jedan za grešku, 384 programabilne zone. Mogućnost upravljanja putem IR daljinskog upravljača. Mogućnost umrežavanja sa drugim J-NET centralama.

 
Zagreb, Hrvatska

J-NET-SC006
Analogno-adresabilna vatrodojavna centrala sa 6 petlji,

Do 125 adresabilnih elemenata u petlji i do 32 adresabilne sirene u petlji, LCD zaslon sa 4 reda po 40 znakova, 2 relejna izlaza za vatrodojavu i jedan za grešku, 384 programabilne zone. Mogućnost upravljanja putem IR daljinskog upravljača. Mogućnost umrežavanja sa drugim J-NET centralama.

 
Zagreb, Hrvatska

J-NET-SC007
Analogno-adresabilna vatrodojavna centrala sa 7 petlji

Do 125 adresabilnih elemenata u petlji i do 32 adresabilne sirene u petlji, LCD zaslon sa 4 reda po 40 znakova, 2 relejna izlaza za vatrodojavu i jedan za grešku, 384 programabilne zone. Mogućnost upravljanja putem IR daljinskog upravljača. Mogućnost umrežavanja sa drugim J-NET centralama.

 
Zagreb, Hrvatska

J-NET-SC009
Analogno-adresabilna vatrodojavna centrala sa 9 petlji

Do 125 adresabilnih elemenata u petlji i do 32 adresabilne sirene u petlji, LCD zaslon sa 4 reda po 40 znakova, 2 relejna izlaza za vatrodojavu i jedan za grešku, 384 programabilne zone. Mogućnost upravljanja putem IR daljinskog upravljača. Mogućnost umrežavanja sa drugim J-NET centralama.

 
Zagreb, Hrvatska

J-NET-SC010
Analogno-adresabilna vatrodojavna centrala sa 10 petlji

Do 125 adresabilnih elemenata u petlji i do 32 adresabilne sirene u petlji, LCD zaslon sa 4 reda po 40 znakova, 2 relejna izlaza za vatrodojavu i jedan za grešku, 384 programabilne zone. Mogućnost upravljanja putem IR daljinskog upravljača. Mogućnost umrežavanja sa drugim J-NET centralama.

 
Zagreb, Hrvatska

J-NET-SC012
Analogno-adresabilna vatrodojavna centrala sa 12 petlji

Do 125 adresabilnih elemenata u petlji i do 32 adresabilne sirene u petlji, LCD zaslon sa 4 reda po 40 znakova, 2 relejna izlaza za vatrodojavu i jedan za grešku, 384 programabilne zone. Mogućnost upravljanja putem IR daljinskog upravljača. Mogućnost umrežavanja sa drugim J-NET centralama.

 
Zagreb, Hrvatska

JUNIOR-MINI-REP
Paralelni tablo za kontrolu i upravljanje adresabilnim vatrodojavnim centralama

Kontrola svih funkcija centrale preko identičnih pristupnih šifri. Do 4 MINI-REP panela se mogu priključiti na jednu adresabilnu centralu. Povezivanje na centralu putem RS-485, optike ili TCP/IP konvertora

 
Zagreb, Hrvatska

J-NET-REP
Paralelni tablo za J-NET vatrodojavne centrale sa mogućnošću dodavanja do 3 petlje

Kontrola svih funkcija centrale preko identičnih pristupnih šifri. Povezivanje na centralu putem RS-485, optike ili TCP/IP konvertora. Mogućnost dodavanja 3 petlje u kućište J-NET-REP